Rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy DK 61 przejście przez Legionowo – odcinek III.

Dnia 21.01.2011r. w Urzędzie Miasta Legionowo odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy DK 61 przejście przez Legionowo – odcinek III od wiaduktu w Legionowie do m. Michałów-Reginów.Projekt przebudowy drogi krajowej nr 61 przejście przez Legionowo odcinek III od wiaduktu w Legionowie do m. Michałów-Reginów polega na rozbudowie jednojezdniowej drogi krajowej do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5m, ograniczeniu dostępności do drogi głównej ze zjazdów bramowych poprzez budowę dróg dojazdowych oraz likwidacji części istniejących skrzyżowań i włączeniu ich do dróg dojazdowych.

 

Projektowana rozbudowa zakłada bezpośrednie połączenie z DK 61 z następującymi ulicami:

  • Koszarową – skrzyżowanie trójwlotowe z ograniczeniem relacji do prawo skrętów: wjazdu pojazdów z kierunku Ostrołęki i wyjazdu tylko do Warszawy,
  • Strużańską i Sybiraków – skrzyżowanie czterowlotowe – zmiana włączenia ul. Sybiraków,
  • Piaskową – skrzyżowanie trójwlotowe, budowa sygnalizacji,
  • Wolską – skrzyżowanie czterowlotowe, budowa czwartego wlotu i sygnalizacji,
  • Polną – skrzyżowanie pozostawione w stanie istniejącym.


Pozostałe ulice: Długa, Tatrzańska,Kręta, Partyzantów i Grudzie, obecnie mające  bezpośredni dostęp do drogi krajowej, będą włączały się w układ dróg dojazdowych.
Zaprojektowany został również obustronny chodnik oraz ścieżka rowerowa po północno-zachodniej stronie drogi.
Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę:1802 m ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz nasadzenia zieleni.

 

Projektanci z firmy Arcadis Sp. z o.o. omówili przebieg planowanej trasy  pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja. Pytania oraz wnioski dotyczyły rozwiązań komunikacyjnych oraz kwestii uwarunkowań środowiskowych planowanej trasy.

 

Rozprawę zakończono odczytaniem i podpisaniem protokołu.