Zarządzanie siecią dróg


Zarządzanie drogami krajowymi


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Łodzi jest jedną z 16-stu jednostek GDDKiA działających na obszarze każdego województwa. Zarządzamy drogami krajowymi na terenie województwa łódzkiego o łącznej długości 1327,9 km km (w tym 453,3 km dróg dwujezdniowych), co w rozwinięciu na jedną jezdnię daje 1784,2 km. Należy wyłączyć z tego odcinki dróg krajowych położonych w obszarze miast na prawach powiatu grodzkiego, w województwie łódzkim są to: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice, a zarządcą dróg krajowych w granicach administracyjnych każdego z miast jest prezydent.

 

W skład Łódzkiego Oddziału GDDKiA wchodzi biuro oddziału w Łodzi oraz 7 rejonów - naszych jednostek terenowych.

 

Zarządzanie ruchem

W indetyczny sposób jak opisano wyżej występuje podziałkompetencji w odniesieniu do zarządzania ruchem na drogach krajowych. Organem zarządzającym ruchem jest Dyrektor Oddziału, a na odcinkach przebiegających przez miasta odpowiednio Prezydent miasta Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic.

 

Sieć naszych dróg - mapka:

Mapa sieci dróg krajowych w zarządzie GDDKiA Oddział w Łodzi (plik PDF)

 

Podział Dróg do utrzymania w 2016r. - mapka:

Drogi Krajowe podział do utrzymania w 2016r.