Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi krajowej DK 4 na odcinkach: Głuchów- Przeworsk, Przeworsk- Jarosław, Jarosław- Radymno


Zgodnie z art. 62 pkt.4. lit. e. Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U 2010 nr 106, poz. 675) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje o zamiarze przebudowy i rozbudowy drogi krajowej DK 4 na odcinkach: Głuchów- Przeworsk, Przeworsk- Jarosław, Jarosław- Radymno, zgodnie z załączonymi planami orientacyjnymi.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie w/w drogi krajowej mogą składać pisemne wnioski na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

 

odc. Głuchów - Przeworsk 1 

 

-== Rys. nr 1.1 - odc. Głuchów - Przeworsk ==-

 

 

odc. Głuchów - Przeworsk 2 

 

-== Rys. nr 1.2 - odc. Głuchów - Przeworsk ==-

 

 

odc. Przeworsk - Jarosław 

 

 

-== Rys. nr 2 - odc. Przeworsk - Jarosław ==-

 

 

odc. Jarosław - Radymno 

 

-== Rys. nr 3 - odc. Jarosław - Radymno ==-