Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym przyszłej drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa (Lubieszyn) - Szczecin

Zgodnie z art.62 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106, poz. 675) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuje o zamiarze budowy drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa (Lubieszyn) - Szczecin.Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wym. drogi mogą składać pisemnie wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.

 

Informacja PDF