Wrocław ma już nowoczesną, komfortową obwodnicę

30 grudnia 2010 roku wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uruchomił Autostradową Obwodnicę Wrocławia (AOW). Głównym celem inwestycji jest  skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic stolicy Dolnego Śląska. Obecnie tranzyt poprowadzony jest  ulicami miejskimi,  których parametry nie są dostosowane do  skali natężenia ruchu. AOW zatem, poprowadzona północno-zachodnim obrzeżem miasta, w znacznym stopniu poprawi rozwiązania komunikacyjne a także wpłynie na bezpieczeństwo ruchu.Otwarcie fragmentu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia od Magnic do skrzyżowania z autostradą A4 (Węzła Wrocław) udostępnia kierowcom nową trasę komunikacyjną, która pozwoli odciążyć Bielany Wrocławskie i Domasław.

Odcinek od Magnic do skrzyżowania z autostradą A4 ma ok. 7 km długości. W przyszłym roku otwarty zostanie cały, blisko 14 km odcinek AOW, kończący się na Węźle Lotnisko, na wysokości ul. Granicznej.

 

Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 od długości całkowitej ok. 36 km została podzielona na 3 zadania:

  • Zadanie I – odcinek od km 1+603 do km 13+500 + łącznik Kobierzyce od km 0+000 do km 2+489 – Wykonawca Budimex SA (GDDKiA otworzyła właśnie część tego odcinka tj. od Magnic do skrzyżowania z autostradą A4)
  • Zadanie IIA – budowa mostu przez Odrę wraz z estakadami dojazdowymi od km 18+174 do km 19+960 – Wykonawca Mostostal/Acciona
  • Zadanie IIB – odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000 do km 0+500 km w węźle Pawłowice, odcinek A8 od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368, + łącznik Długołęka od km 0+575 do km 6+235- Wykonawca Strabag/Heilit Woerner

Koszt Zadania I to 779,3 mln zł brutto, pozostałych 2,6 mld zł brutto. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu państwa. Prace na całej obwodnicy zostaną zakończone w czerwcu 2011 roku. Rozpoczęły się w 2008 roku.