Inwestycje na drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2010

Prawie 4 mld zł to wartość inwestycji realizowanych w 2010 roku na drogach krajowych Warmii i Mazur. Roboty drogowe toczyły się na 196 km dróg krajowych. Duże zadania inwestycyjne objęły w 2010 r. przebudowę i budowę dróg krajowych na odcinkach o długości  132 km i o łącznej wartości kontraktów  3,9 mld zł. Część tych zadań rozpoczęła się jeszcze w latach 2008-09. Oprócz tego prowadzone były remonty nawierzchni na długości ok. 64 km i wartości 75 mln zł. W 2010 roku w oddziale GDDKiA w Olsztynie podpisano umowy na budowę i remonty 71  km dróg krajowych. Zakończono tym samym 16 postępowań przetargowych na budowę i remonty dróg na kwotę prawie 1,5 mld zł. Budżet olsztyńskiego oddziału GDDKiA w 2010 r. wyniósł 1,15 mld zł.

 

Inwestycje realizowane w roku 2010:

 • 65 – obwodnica Gołdapi (125 mln zł) – 5,6 km  - zak. 31.10.2010
 • 16 – Barczewo – Biskupiec (342 mln zł) – 18,4 km – zak. 10.11.2010
 • 16/59 – zachodnia obwodnica Mrągowa (134 mln zł) – 6,5 km – zak. 10.05.2011
 • 65 – obwodnica Olecka (109 mln zł) – 7,5 km – zak. 16.05.2012
 • S7 – Elbląg – Pasłęk (662 mln zł) – 13,7 km – zak. 17.06.2011
 • S7 – Pasłęk – Miłomłyn (1 064 mln zł) – 36,5 km – zak. 15.07.2012
 • S7 – Olsztynek – Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi 51 (1 178 mln zł) – 31,3 km – zak. 05.07.2012
 • 16 – Biskupiec – Borki Wlk. – (149,9 mln zł) – 8,2 km – zak. 08.2012
 • 16/65 – obwodnica Ełku (III i IV etap) – (128,8 mln zł) - 4,8 km – zak. 31.10.2011

 

Inwestycje w trakcie przetargów:

 • S7 – Miłomłyn – Ostróda Północ
 • S7 – Ostróda Północ – Ostróda Południe
 • S7 – Ostróda Południe – Olsztynek
 • S7 – Nidzica – gr. województwa

 

Remonty dróg realizowane w roku 2010: 

 • 58 – Babięta – 1,6 km
 • 54 – Młoteczno – Gronowo – 2,8 km
 • 15 – Budowa ronda w Lubawie
 • 15 – Budowa ronda w Nowym Mieście Lubawskim
 • 58/63 – przebudowa skrzyżowania w Piszu
 • 15 – Brzozie Lub. – Nielbark - 4,6km
 • 16 – Iława (ul. Sienkiewicza) – 1,35 km
 • 16 – Iława – Rudzienice – 7,3 km
 • 58 – Zgon – Ruciane Nida – 7,3 km
 • 59 – Stare Kiełbonki – Wymiary – 12,8 km
 • 63 – Kwik – Pisz I etap – 8,75 km
 • 63 - Kwik – Pisz II etap – 5,48 km
 • 57 – Szymany – 1,4 km
 • 59 – Wilkasy – 0,68 km
 • 63 – Grądy – Orzysz – 2,2 km
 • 16 – Iława, ul. Ostródzka – 0,43 km
 • 57 – Tejstymy – 0,45
 • 51 – Gryźliny – 1 km
 • 51 – Dorotowo – 1,8 km
 • 16 – Zawady Małe – Rapaty – 3,7 km
 • 16 – Budowa ronda w Kalinowie