Rozprawa administracyjna przed wydaniem ZRID na budowę ekspresowej obwodnicy Radomia.

Dnia 21.12.2010r. w  w Zakrzewiu odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Radomia w ciągu DK 7 na parametrach drogi ekspresowej.Projekt budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej przewiduje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5
z 2,5m pasem awaryjnym oraz 12m pas rozdziału stanowiący rezerwę pod budowę trzeciego pasu ruchu. Równolegle wzdłuż trasy ekspresowej zbudowane zostaną drogi serwisowe zapewniające komunikację dla ruchu lokalnego.

Dostęp do drogi ekspresowej S7 będzie możliwa tylko w węzłach: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów, Radom Południe.

W ciągu planowanej trasy zaprojektowano:5 mostów, 20 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych.

Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę:16 km ekranów akustycznych,  systemu odwodnienia drogi,  6 średnich i dużych oraz 39 małych przejść dla zwierząt, 37 przejść dla płazów, wygrodzeń trasy a także wykonanie nasadzeń zieleni.

Droga ekspresowa wyposażona będzie również w:

- Miejsce Obsługi Podróżnych (w pobliżu miejscowości Mleczków), którego zadaniem jest obsługa ruchu tranzytowego oraz pozostałych użytkowników drogi ekspresowej.

Projektowana obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, przebiega na kierunku północ-południe, w powiatach radomskim i szydłowieckim oraz przebiega przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko.

Całkowita długość projektowanej trasy wynosi 24,65 km.

Trasa na całej swojej długości nie wykorzystuje istniejącego przebiegu DK nr 7.

Budowa obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej pozwoli na:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

- skrócenie czasu przejazdu a w konsekwencji obniżenie kosztów podróży

- podniesienie komfortu jazdy.

 

Projektanci z konsorcjum firm „Damart” s.c. i „Pont-Projekt” Sp. z o.o. omówili przebieg planowanej trasy  pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

 

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja. Pytania oraz wnioski dotyczyły rozwiązań komunikacyjnych oraz kwestii uwarunkowań środowiskowych planowanej trasy.

 

Rozprawę zakończono odczytaniem i podpisaniem protokołu.

 

22.12.2010r.

 

GDDKiA

 

GDDKiA