Stop kradzieżom na drogach – znakujemy S3

Kradzieże mienia drogowego są rosnącym problemem, na samej drodze S3 straty z tego tytułu sięgają ponad 800 tysięcy złotych. Jest to również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaostrzając walkę z tym zjawiskiem postanowiliśmy wprowadzić system znakowania elementów wyposażenia dróg. Dzięki specjalnym mikrocząsteczkom każdy skradziony element będzie można zidentyfikować jako własność GDDKiA i udowodnić kradzież.Drogi są naszym wspólnym dobrem, zostały wykonane za pieniądze nas wszystkich, po to aby móc jeździć wygodnie i bezpiecznie. Niestety niektórzy traktują mienie drogowe jako sposób na szybki zarobek. Problem kradzieży siatek, słupków, włazów do studzienek, bram, furtek i wielu innych elementów wyposażenia dróg rośnie z roku na rok. Jest to szczególnie widoczne na oddawanej do ruchu drodze S3 Szczecin - Gorzów. Droga tej klasy posiada szereg elementów infrastruktury towarzyszącej gwarantujących bezpieczne poruszanie się tą drogą. Złodziej okradający drogę nie tylko popełnia przestępstwo kradzieży, stwarza również bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób podróżujących drogą. Brak siatek i bramek znacznie zwiększa ryzyko kolizji ze zwierzyną leśną. Przez skradzione kable i transformatory nie działają znaki aktywne i oświetlenie drogowe. Skutki najechania kołem w dziurę po brakującym wpuście kanalizacji łatwo jest sobie wyobrazić. Kradzieże drenują również budżet zarządcy drogi, straty poniesione na drodze S3 Szczecin – Gorzów sięgają już 800 tysięcy złotych. Gdyby nie było kradzieży środki te moglibyśmy wydać na inne cele (np. zbudować ok. 3 km chodników bądź ścieżek rowerowych).

         Aby przeciwdziałać powtarzającym się kradzieżom na drodze S3 został wdrożony system oznakowania mienia drogowego. Wszelkie wyposażenie dróg zostało trwale znakowane w sposób niewidoczny gołym okiem, który umożliwia szybką identyfikację elementów pochodzących z kradzieży. Na niektórych elementach zostały umieszczone naklejki informujące o tym, że mienie te jest trwale oznakowane. Przy drodze zostały również rozwieszone banery informujące o oznakowaniu mienia drogowego. Skupy złomu będą kontrolowane przez policję pod kątem mienia drogowego. Przekażemy również powiatowym komendom policji przy trasie S3 specjalne latarki i mikroskopy służące do wykrywania oznakowanych elementów.

Apelujemy do wszystkich osób widzących przy drogach krajowych podejrzane zachowania mogące świadczyć o kradzieży o poinformowanie policji lub Punktu Informacji Drogowej pod numerem tel. (91) 43 25 314.

 

Bannery zamontowane przy drodze S3

GDDKiA

 

 

Przykłady zniszczonego/skradzionego z drogi S3 mienia drogowego:

 

skradziona brama 

skradziona brama

 

zniszczony transformator

zniszczony transformator

 

zniszczony słup oświetleniowy

uszkodzony słup

 

skradziony kabel

skradziony kabel