Utrzymanie dawnej drogi krajowej nr 3 jest obowiązkiem gmin

W dniu 22 października 2010 roku został oddany do ruchu odcinek Pyrzyce – Myślibórz drogi S3, który zastąpił dawną drogę krajową nr 3 na odcinku Szczecin – Renice. Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych „Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytku zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej”.Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem od 22 października tego roku dawny przebieg drogi krajowej nr 3 zastąpiony nową drogą S3 posiada kategorię drogi gminnej. Utrzymanie starej drogi krajowej nr 3, w tym utrzymanie zimowe należy do obowiązków gmin przez które przebiega. GDDKiA O/Szczecin zachęca do korzystania z nowej drogi ekspresowej S3.

 

Ustawa o drogach publicznych: Ustawa o drogach publicznych
 

 

Wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2005 (Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 181, poz. 1525) w sprawie zgodności z konstytucją art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych: Wyrok trubunału
 

 

 

 

Przebieg nowej S3 - na szaro zaznaczony dawny przebieg DK nr 3, obecnie ciąg dróg gminnych.GDDKiA

 

 

Nowa S3

GDDKiA

 

Dawna DK nr 3

GDDKiA