Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego


Wypadki drogowe jako niepożądany, tragiczny w skutkach efekt ruchu drogowego stanowią ważny, społeczny problem wszystkich krajów o rozwiniętej motoryzacji. Życie i zdrowie tracone w wypadkach drogowych stanowi nieodwracalne koszty ponoszone przez społeczeństwa. Większość krajów rozwiniętych podejmuje działania zmierzające do ograniczenia tragicznych skutków ruchu drogowego - z dobrym skutkiem. Obszar możliwych działań w tym zakresie jest bardzo szeroki: obejmuje edukację, działania propagandowe, system nadzoru, system prawny, a także środki inżynierskie, kształtujące rzeczywiste "środowisko ruchu drogowego".


Kształtowanie środowiska ruchu drogowego - bezpiecznego dla wszystkich użytkowników - jest jednym z najważniejszych priorytetów w działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN)

8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów zatwierdzony został Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Określa on kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Integralną częścią PBDK jest lista mniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tzw. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN).

 

Inwestycje z PLMN obejmują m.in. budowę chodników, przejść dla pieszych, montaż sygnalizacji świetlnej i dodatkowych znaków, przebudowę skrzyżowań czy budowę zatok autobusowych. Działania inżynieryjne mają przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na polskich drogach, a kluczowym zadaniem PLMN jest zredukowanie liczby ofiar śmiertelnych.

 

Lista zadań do realizacji w ramach PLMN na Podkarpaciu w latach 2016-2017.