Zasady zimowego utrzymania dróg 2020-2021


STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE WOEJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z wyjątkiem miast: Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega
 

GDDKiA


 

CAŁODOBOWA INFORMACJA O WARUNKACH RUCHU
NA DROGACH KRAJOWYCH

 

tel. 17 852 08 15

INFORMACJA DROGOWA GDDKIA 19 111

paseczek_novela.gif

 

  GDDKiA
 

STANDARDY UTRZYMANIA

GDDKiA