Droga ekspresowa S3 Obwodnica Międzyrzecza


oddział: Zielona Góra

długość – 6,37 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2014 - 2017

wartość robót: 102 mln zł

 

GDDKiA

1. Etap zrealizowany:

08.10.2009 - wydanie decyzji środowiskowej

23.12.2013 - uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej

17.11.2014 - podpisanie umowy

17.11.2014 - rozpoczęcie budowy

19.10.2016 - oddanie do użytku

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji: http://www.drogas3.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotem inwestycji była budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 o długości ok. 6.37 km. Odcinek obwodnicy omija miasto Międzyrzecz z zachodniej strony i w całości przebiega po terenach niezabudowanych o konfiguracji płaskiej, będących w użytkowaniu rolniczym i leśnym. Tyko końcowy odcinek obwodnicy w obrębie węzła południowego posiada konfigurację falistą.

 

GDDKiA

 

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S 2/2
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego 2.5m,
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji
Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drugiej, zachodniej jezdni obwodnicy o długości 6,4 km, biegnącej równolegle do istniejącej już jezdni lewej oddzielonej od niej pasem rozdziału o szer. 4 m, a ponadto:

 • budowę węzła drogowego Międzyrzecz w miejscu przecięcia obwodnicy z drogą wojewódzką nr 137,
 • korekta łącznic na węzłach Międzyrzecz Północ i Międzyrzecz Południe w sposób umożliwiający wbudowanie dodatkowej jezdni.
 • budowa 6 obiektów inżynierskich:
 • ok. km 0+738.30 – przedłużenie istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych
 • konstrukcji ze stalowych blach karbowanych,
 • k. km 2+532 – most równoległy do istniejącego w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Wierzbno–Rzepin, drogą powiatową nr 11559 i rzeką Obra, o długości ok. 300 m, - ok. km 2+997.50– przedłużenie istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych o konstrukcji ze stalowych blach karbowanych,
 • ok. km 3+583 – wiadukt równoległy do istniejącego w ciągu obwodnicy nad drogą wojewódzką nr 137 o długości ok. 50 m – w miejscu budowy węzła drogowego Międzyrzecz,
 • ok. km 5+789.15 – przedłużenie istniejącego przejazdu gospodarczego nad drogą czołgową o konstrukcji ze stalowych blach karbowanych,
 • ok. km 5+899 – wiadukt równoległy do istniejącego w ciągu obwodnicy nad łącznicami węzła Międzyrzecz Południe o długości ok. 41 m.
 • budowa dróg zbiorczych.

4. Obiekty inżynierskie:

 • ok. km 0+739 – przedłużenie istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych o konstrukcji ze stalowych blach karbowanych,
 • ok. km 2+532 – most równoległy do istniejącego w ciągu obwodnicy nad linią kolejową Wierzbno–Rzepin, drogą powiatową nr 11559 i rzeką Obra, o długości ok. 300 m,
 • ok. km 2+997– przedłużenie istniejącego przejścia podziemnego dla pieszych o konstrukcji ze stalowych blach karbowanych,
 • ok. km 3+583 – wiadukt równoległy do istniejącego w ciągu obwodnicy nad drogą wojewódzką nr 137 o długości ok. 50 m – w miejscu budowy węzła drogowego Międzyrzecz Zachód,
 • ok. km 5+789 – przedłużenie istniejącego przejazdu gospodarczego nad drogą czołgową o konstrukcji ze stalowych blach karbowanych.
 • ok. km 5+899 – wiadukt równoległy do istniejącego w ciągu obwodnicy nad łącznicami węzła Międzyrzecz Południe o długości ok. 41 m.

5. Węzły

 • Międzyrzecz Północ (przebudowa)
 • Międzyrzecz Zachód
 • Międzyrzecz Południe (przebudowa)

III. Ochrona środowiska

Zostały wybudowane przejścia dla zwierząt, nasadzenia drzew i krzewów.

 

 

 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

 

Szczegółowe informacje o inwestycji:

www.drogas3.pl