Autostrada A18


oddział: Zielona Góra

długość – 70,03 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

1. etap zrealizowany:

29.07.2010 - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw).

06.12.2011 - wydana została decyzja ZRID

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A-18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

 

Inwestycja będzie realizowana w podziale na 4 odcinki:

1. od km 1+500 do km 11+860 (10,36 km)

2. od km 11+860 do km 33+760 (21,90 km)

3. od km 33+760 do km 50+000 gr. województwa (16,24 km)

4. od km 50+000 gr. województwa do km 71+533 węzeł Golnice (21,53 km)

 

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi - A
 • prędkość projektowa - 120 km/h,
 • prędkość miarodajna - 130 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.75 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 3.00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

 • dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady - rozebranie istniejącej (betonowej) i budowa nowej betonowej nawierzchni jezdni południowej o szerokości 11.00 m,
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
 • modernizację węzłów autostradowych,
 • budowę dróg podłużnych (dojazdowych),
 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA),
 • budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt),
 • zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych oraz ochronę dóbr kultury.

4. Obiekty inżynierskie:

OBIEKTY INŻYNIERSKIE ODCINEK 1

 •  Przejście dla zwierząt PZ-2a w km 2+050,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-4a w km 4+510,00
 • Wiadukt autostradowy WA-5 w km 4+998,97 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-6 w km 5+371,64 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-7 w km 5+451,49 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-8 w km 5+824,25 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-12a w km 10+900,00

OBIEKTY INŻYNIERSKIE ODCINEK 2:

 • Przejście dla zwierząt PZ-14a w km 14+000,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-19a w km 23+350,00
 • Wiadukt autostradowy WA-21 w km 25+719,93 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla pieszych PP-23 w km 27+775,67 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-24 w km 28+623,95 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-25 w km 29+571,23 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-26a w km 31+075,00
 • Most autostradowy MA-27 w km 31+471,43 + rozbiórka istn.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE ODCINEK 3:

 •  Przejście dla zwierząt PZ-28a w km 34+000,00
 • Wiadukt autostradowy WA-30 w km 35+518,51 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-31 w km 35+736,61 + rozbiórka istn.
 • Most autostradowy MA-33 w km 37+850,06 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-34a w km 39+700,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-35a w km 45+500,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-36a w km 45+775,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-37a w km 48+100,00

OBIEKTY INŻYNIERSKIE ODCINEK 4:

 •  Wiadukt autostradowy WA-39 w km 50+107,88 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-39a w km 50+475,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-40a w km 53+100,00
 • Most autostradowy MA-44 w km 54+511,93 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-45a w km 58+875,00
 • Wiadukt autostradowy WA-47 w km 61+098,70 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-47a w km 61+700,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-47b w km 63+000,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-47c w km 64+825,00
 • Wiadukt autostradowy WD-53 w km 70+887,26 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-55 w km 71+400,00
 • Rozbiórka wiaduktu kolejowego WK-54 w km 70+898,50

5. Węzły

 • Żary Zachód
 • Żary Południe
 • Iłowa
 • Luboszów
 • Golnice

6. MOP-y

 • Jagłowice kat. II (istniejący)
 • Trzebiel kat. III (istniejący, przebudowa przez dzierżawcę)
 • Rościce PN kat. I (budowa będzie zrealizowana jako odrębne zadanie)
 • Rościce PD kat. I (budowa będzie zrealizowana jako odrębne zadanie)
 • Wymiarki PN kat. III (budowa będzie zrealizowana przez dzierżawce)
 • Wymiarki PD kat. II (budowa będzie zrealizowana przez dzierżawce)
 • Świętoszów PN kat. I (budowa będzie zrealizowana jako odrębne zadanie)
 • Świętoszów PD kat. I (budowa będzie zrealizowana jako odrębne zadanie)

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść górnych dla zwierząt dużych oraz przejść dla zwierząt średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.