Koniec obwodnicy Kołbieli - początek obw. Garwolina

oddział: Lublin

długość – 13 km

obecny etap – w użytkowaniu

wartość projektu: 450,3 mln złGDDKiA

 

etapy zrealizowane:

27.01.2016 r. - podpisano umowę na realizację z firmą Budimex, odcinek od obwodnicy Kołbieli do początku obw. Garwolina (ok. 13 km, blisko 290 mln zł).

4.04.2018 r. - podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE budowy trzech odcinków S17 od w. Lubelska do początku obw. Garwolina. Wysokość dofinansowania z UE ok. 618,5 mln zł

23.12.2019 r. - oddano do użytkowania

 

Strona internetowa kontraktu: www.s17-kolbiel-garwolin.pl

 

Opis inwestycji

GDDKiA 

Mapa orientacyjna odcinka od w. Lubelska do początku obw. Garwolina

 

Rozbudowa DK17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od końca obwodnicy Kołbieli do poczatku istniejącej obwodnicy Garwolina. Istniejąca droga zostanie gruntownie przebudowana, dobudowana zostanie druga jezdnia a włączenia na drogę ekspresową będą możliwe tylko na węzłach. Wzdłuż drogi ekspresowej powstaną drogi dla ruchu lokalnego, połączeń komunikacji publicznej i bezkolizyjnego ruchu pieszego, miejsca obsługi podróżnych oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekrany akustyczne, kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt). W projekcie przewidziano także - w pasie dzielącym obie jezdnie - rezerwę na dobudowę trzeciego pasa ruchu.

 

Parametry techniczne drogi

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • nośność - 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu - KR7
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni - 2
 • szerokość pasów ruchu
  2 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny
  docelowo 3 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny na całym odcinku

Węzły drogowe

 • Lipówki

Obiekty inżynierskie

Zakłada się rozbiórkę wszystkich istniejących obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 17 i wybudowanie w ich miejsce nowych konstrukcji.

 

Ochrona środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów