S7 Płońsk - Czosnów
Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów

Załuski - Modlin

Długość – 12 km

Obecny etap – w realizacji

 09.07.2020 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

Wykonawca – Mostostal Warszawa S.A., wartość kontraktu – 635 056 154,84 zł brutto

 

Opis inwestycji

Rozbudowa DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów została podzielona na 3 odcinki realizacyjne. Początek II odcinka realizacyjnego rozbudowywanej drogi znajduje się w km ~ 312+871 przed projektowanym węzłem Załuski i kończy się w km ~ 324+898 przed projektowanym węzłem Modlin. Powstanie fragment nowego przebiegu DK62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o ograniczonej dostępności. Docelowo droga ekspresowa S7 będzie miała po 3 pasy ruchu w każdym kierunku. Wiąże się to z poszerzeniem istniejącej drogi, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsca obsługi podróżnych, obwodu drogowego oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek i tunelu dla pieszych, przejść dla zwierząt).

 

Parametry techniczne drogi:

 • Klasa drogi – S
 • Prędkość projektowa – 120 km/h
 • Nośność – 11,5 t/oś
 • Kategoria ruchu – KR7
 • Całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • Ilość jezdni – 2
 • Szerokość pasów ruchu: 3 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny

 

Węzły drogowe:

 • Załuski
 • Ostrzykowizna

 

Miejsca Obsługi Podróżnych:

 • MOP Załuski kat. II km ~  315+050
 • MOP Modlin kat. II km ~ 323+650

 

Obiekty inżynierskie

Budowa mostów w ciągu przyszłej S7, wiaduktów w ciągu i nad drogą ekspresową, kładek i tunelu dla pieszych, przepustów i przejść dla zwierząt.

 

Ochrona środowiska. Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

•Ekrany akustyczne

•Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika

•Przejścia dla małych zwierząt oraz przepusty dla płazów 

 

Strona internetowa kontraktu

S7 Płońsk - Czosnów www.s7plonsk-czosnow.pl