Autostrada A4 – Węzeł Przylesie – Węzeł Nogowczyce
Autostrada na Opolszczyźnie – długość 88,09 km Koszt opolskiego odcinka – 1 342,3 mln PLN netto

DANE DOTYCZĄCE AUTOSTRADY A4 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Kontrakt nr 4 Odcinek Przylesie - Prądy 30 km Zakończenie kontraktu – kwiecień 2001 r. Koszt: 282,6 mln PLN (droga) + 82 mln PLN (obiekty mostowe) = 364,6 mln PLN netto Kontrakt nr 5 Odcinek Prądy – Nogowczyce 56 km Zakończenie kontraktu – grudzień 2001 r. Koszt: 761mln PLN (droga) + 174,7 mln PLN (obiekty mostowe) = 935,7 mln PLN netto Wartość obiektów mostowych została uśredniona, gdyż na ich budowę na powyższych kontraktach drogowych (4 i 5) zawarte były dwa osobne kontrakty. Różne były te źródła finansowania. Kontrakt nr 6 Odcinek Nogowczyce – Kleszczów (w tym odcinek w woj. opolskim Nogowczyce – gr. województwa o długości 2,09 km) 17 km (długość całego kontraktu) Zakończenie kontraktu – listopad 2003 r. Koszt: 342,17 mln PLN netto (w tym opolski odcinek 42 mln PLN netto)