S19 Kuźnica – Sokółka – Korycin

S 19 Kuźnica – Sokółka – Korycin. W dniu 7 czerwca 2019 r. na pododcinek Kuźnica - Sokółka został złożony  wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Możliwe lata realizacji: 2021 - 2025 (w syst. "Projektuj i buduj") .Droga ekspresowa S 19 na tym odcinku ma mieć swój początek na przejściu granicznym w Kuźnicy i dalej, do początku obwodnicy Sokółki projektowana jest z wykorzystaniem istniejącej obecnie drogi krajowej nr 19. Pozostały odcinek, aż do Korycina – całkowicie po nowym przebiegu. Wariantowo, tzw. wariant V projektowana dalej po istniejącej Dk19 w kierunku na Czarną Białostocką, Wasilków, Sochonie - Dobrzyniewo.

 

Wariant Kuźnica - Sokólka - Korycin:

Klasa drogi – „S” dł. 46,2 km (przekrój 2x2) ; GP – dł. 4 km (przekrój 1x2)

Szerokość jezdni – 2 x 7 m

Szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m.

Szerokość pasa dzielącego – 5 m

Obciążenie - 115 kN/oś 

 

Odcinek Kuźnica - Sokółka  Klasa drogi "S", długość - 17 km

 

Wariant Sokółka - Czarna Białostocka - Wasilków - Sochonie - Dobrzyniewo. Klasa drogi "S", długość - 44,5 km.