S7 Odcinek Jędrzejów – granica województwa


 

Droga ekspresowa S7 odcinej Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość – około 20 km

Obecny etap - inwestycja zrealizowana

Lata realizacji 2014-2017  

Wartość projektu 558 mln złotych

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Etap zrealizowany

23.09.2017 - oddanie do użytkowania

 

Opis inwestycji

W  ramach inwestycji powstał nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 20 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 4-kilometrową obwodnicą Wodzisławia biegnie w przeważającej części po śladzie już istniejącej trasy. W ramach inwestycji zaplanowano ponad trzydzieści obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną.  

 

Podstawowe parametry

Klasa drogi – S (ekspresowa)

Długość odcinka drogi ekspresowej – 19,932 km

Przekrój – 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)

Kategoria ruchu i obciążenie – KR6, 115 KN/oś

Szerokość jezdni - 10 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m, pas awaryjny 2,5 m, opaska wewnętrzna 0,5 m)

Łączna długość dróg dojazdowych – około 40 km

Liczba obiektów inżynierskich – 35 (6 mostów, 9 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 1 podziemne przejście dla pieszych, 2 przejścia dla zwierząt dużych, 12 przepustów dla zwierząt małych, 3 przejazdy gospodarcze pod drogą ekspresową) 

Długość ekranów akustycznych – 1,6 km

Liczba węzłów drogowych - 4 (Jędrzejów Wschód, Jędrzejów Południe w Łączynie, Mierzawa, Wodzisław)

Zaplanowane Miejsca Obsługi Podróżnych – 2 (w Potoku Małym po wschodniej stronie S7 i w Klemencicach po zachodniej stronie S7)

 

 

Ochrona środowiska - przez

- integrację drogi z krajobrazem przez odpowiednie ukształtowanie trasy, dobór materiałów i zastosowanie zeleni,

- tworzenie ciekawych osi widokowych, akcentów w krajobrazie oraz dbałość o zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu,

- unikanie niszczenia ważnych elementów krajobrazu,

- prowadzenie trasy tak aby droga nie rozcinała lub rozcinała w minimalnym stopniu ekosystemy lub wspólnoty ludzkie,

- prowadzenie trasy tak aby miała minimalny wpływ na formy terenu i wymagała jak najmniejszych robót ziemnych,

- integrowanie drogi z istniejącym ukształtowaniem terenu,

- unikanie dysharmonii i dużych zmian krajobrazu, które mogą być spowodowane przez długie, wysokie nasypy,

- dbałość o estetykę drogi i obiektów jej towarzyszących,

- tworzenie interesujących kompozycji zieleni przydrożnej,

 

 

Mosty, wiadukty, kładki dla pieszych

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 6 mostów oprócz tego: 1 przejście podziemne, 11 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze, 2 kładki dla pieszych

 

Węzły

W ramach inwestycji przewidywane są 4 węzły:

- Węzeł "Piaski" Jędrzejów "Węzeł Wschód" w km 583+918,75

- Węzeł "Łączyn" "Jędrzejów Południe" w km 586,378,50

- Węzeł "Merzawa" w km 593+772,14

- Węzeł "Wodzisław" w km 599+689,90

 

Miejsca Obsługi Podróżnych

Projekt uwzględnia przygotowanie terenów dla 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, których zadaniem będzie obsługa ruchu tranzytowego.

 

 

Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Wykonawca – Konsorcjum: Lider Budimex S.A., Partner Ferrovial Agroman S.A.

Projektant - WBP Zabrze Sp. z o.o.

Nadzór - Promost Consulting Sp. z o.o.

Wartość robót budowlanych – 348,6 mln złotych

Czas realizacji kontraktu 22 miesiące od daty podpisania umowy (październik 2014) z doliczeniem trzech 3-miesięcznych okresów zimowych (planowane zakończenie inwestycji I połowa 2017 roku)