S7 Nidzica - gr. województwa

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość:23,7 km

- obecny etap: w użytkowaniu, oddanie do ruchu - 23 czerwca 2017 r.

 

 

1. Etap zrealizowany:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 28.07.2009

- decyzja ZRID – 16.11.2010

- podpisanie umów na realizację - 22 stycznia 2015 II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek budowy odcinka drogi S7 km znajduje się w km 203+500 istniejącej drogi nr 7, koniec budowy drogi S7 w km 225+100 istniejącej drogi krajowej nr 7.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2/2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

 

3. zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Nidzica-Napierki (granica województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego), budowa dróg serwisowych obsługujących tereny bezpośrednio do niej przyległe oraz 4 węzłów drogowych.
Inwestycja  realizowana będzie w podziale na dwa odcinki:

- obwodnica Nidzicy (węzeł Nidzica Północ - węzeł Nidzica Południe) - 9,1 km

- Nidzica Południe - Napierki - 13,6 km

4. obiekty inżynierskie

- 15 wiaduktów drogowych,
- 1 przejazd gospodarczy,
- 2 mosty,
- 1 przejście dla zwierząt dużych

 

5. 4 węzły drogowe - „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierż”, „Napierki”
 

6. MOPy – typu I w pobliżu miejscowości Pawliki (po obu stronach drogi)

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne