S11 Obwodnica Ostrowa Wlkp. etap I


 

Ostrów Wlkp. – etap I

oddział: Poznań

długość – 6,1 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2007 – 2009

wartość projektu: 216 mln  zł

                      

etap zrealizowany:

06.09.2007 r. – wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany wykonany na zlecenie zamawiającego przez Dromost S.A. i udzielającej pozwolenia na budowę obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi S11 (etap I)

31.01.2008 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą – Budimex Dromex S.A.

09.05.2008 r. – zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

24.11.2009 r. – wydanie pozwolenia na użytkowanie

 

II. Opis inwestycji: 

1. Przebieg drogi:

Droga przebiega po północno-wschodniej stronie miasta. Rozpoczyna się na istniejącej drodze krajowej nr 11 węzłem „Franklinów”, a kończy na istniejącej drodze krajowej nr 25 Kalisz-Ostrów Wlkp. węzłem „Ostrów Wlkp.”

Obwodnica  jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S11 z Kołobrzegu przez Poznań do Bytomia. 

 

Plan orientacyjny (1,093.0 kB)

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa grogi: S

- droga jednojezdniowa z dwoma jezdniami na węzłach drogowych

- jezdnia o szerokości 7,0 m z umocnionymi poboczami o szer. 2,0 m

- obciążenie -11,5 tony /oś

3. zakres inwestycji:

Budowa obwodnicy Ostrów Wlkp. (etap I) o długości 6,1 km.

 

4. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji wybudowano następujące obiekty inżynierskie:  

- dwa mosty na rzece Ołobok

- jeden wiadukt nad linią kolejowa

- jeden w ciągu drogi powiatowej Ostrów-Leków

 

5. Węzły:

- węzeł „Franklinów”

- węzeł „Ostrów Wlkp.”

 

6. MOPy :brak

 

III. Ochrona środowiska

Mosty pełniące funkcję przejść dla zwierząt.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. była podzielona na dwa etapy. Pierwszy realizowany w latach 2007-2009, a drugi w latach 2014 – 2017.