S11 Koszalin - Zegrze Pomorskie


 I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 16,8 km

- obecny etap – w realizacji

- planowane lata realizacji – 2020 - 2023

 

etap zrealizowany:

decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)

Koncepcja Programowa: 12.2018

ogłoszenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę: 01.03.2019

podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę: 04.03.2020

 

etap w realizacji:

umowa na zaprojektowanie i budowę - etap prac projektowych

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Koszalina do Bobolic będzie zaczynał się na węźle Koszalin Zachód na obwodnicy Koszalina i Sianowa, natomiast kończył na węźle Bobolice łączącym się z obecnym przebiegiem DK 11 zlokalizowanym na południe od tej miejscowości.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

-  klasa drogi: S (droga ekspresowa) 
-  prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
-  szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m 
-  szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
-  szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m    
-  szerokość pasa dzielącego: 5,00 m
-  skrajnia pionowa: min. 4,70 m
-  obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.

 

4. Wariant przebiegu drogi

Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.

W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.

 

Plan orientacyjny odcinka.

GDDKiA 

 

 

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty.

 

6. Węzły drogowe

  • węzeł “Koszalin Zachód” w km 1+500, na przecięciu trasy drogowej S11 z drogą krajową nr 6 Karlino – Koszalin
  • węzłeł „Zegrze Pomoskie” w km 16+264,

7. Miejsca obsługi podróżnych

 

MOP II w km 4+714 – obustronnie