A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica


 I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 3,5 km

- obecny etap: w użytkowaniu

- lata realizacji: 2017-2020
 

etap zrealizowany:

decyzja lokalizacyjna (Kijewo - Rzęśnica): 22.09.2004

decyzja środowiskowa (Kijewo - Rzęśnica): 27.07.2007

pozwolenia na budowę (Kijewo - Rzęśnica): 22.11.2010

 

Opis robót zrealizowanych w latach 2011-2014

Budowa węzła Szczecin Dąbie (Tczewska) wraz z przebudową autostrady w rejonie węzła

 

ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka węzeł Szczecin Dąbie - węzeł Rzęśnica (bez węzła): 12.10.2015

Podpisanie umowy na realizację: 08.09.2017

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 31.10.2019

Ogłoszenie przetargu na dokończenie robót drogowych: 22.11.2019

Podpisanie umowy na dokończenie robót drogowych: 30.03.2020

Zakończenie robót drogowych: 10.06.2020

Ogłoszenie przetargu na dokończenie przejścia dla zwierżat i ogrodzenia: 03.04.2020

Podpisanie umowy na dokończenie przejścia dla zwierząt i ogrodzenia: 11.08.2020    

wprowadzenie ruchu dwujezdniowego na odcinku: 09.12.2020

 

Strona internetowa projektu: http://a6.dabie-rzesnica.pl/

 

II. Opis inwestycji:

 

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. Od lat 90 XX wieku realizowano przebudowę kolejnych fragmentów. Do przebudowy pozostał jeszcze ostatni szlakowy odcinek autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica (obecnie odcinek jest oznaczony jako droga S3).

 

1. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się za węzłem Szczecin Dąbię łączącym autostradę A6. Droga przebiega przez tereny leśne, kończy się na węźle Rzęśnica. Istniejąca nawierzchnia z mających już ponad 70 lat „klawiszujących” płyt betonowych jest w bardzo złym stanie, nie posiada pasa awaryjnego postoju i wymaga wielu napraw cząstkowych. 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna "A" – autostrada,

- prędkość projektowa Vp -100 km/h,

- szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

- szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych 2 x 1,25 m,

- szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi),

- szerokość korony 26,50 m.

 

3. zakres inwestycji

Zakres prac planowanych na tym odcinku obejmuję:

  • wymianę zniszczonych płyt betonowych na nową, równą nawierzchnię bitumiczną z pasem awaryjnym
  • budowę na odcinku przechodzącym przez tereny leśne dużego górnego przejścia dla zwierząt
  • wygrodzenie drogi od otaczającego terenu 

 

4. obiekty inżynierskie

Budowa górnego przejścia dla zwierząt o szerokości 50 metrów

 

 

5. węzły:

brak (odcinek międzywęzłowy)

 

III. Ochrona środowiska

Planowana jest budowa przejścia ekologicznego nad autostradą A6 w km 86+600 (kilometraż DK nr 3). Przejście będzie miało szerokość 50 metrów w najwęższej (środkowej) części. Planowane jest również wygrodzenie trasy siatkami.

 

IV. Bezpieczeństwo

Zaprojektowano następujące rozwiązania zabezpieczające ruch na autostradzie:

Bariery ochronne stalowe, przejazdy awaryjne przez pas rozdziału, ogrodzenie drogi.

 

Mapa odcinka:

GDDKiA

 

Powiązane informacje:

44 kilometry dróg w przetargu – powstaną kluczowe odcinki A6, S3, S10 i DK 1 (12-10-2015)

Wszystkie październikowe przetargi już po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (26-11-2015)

Wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych w przetargach na rozbudowę węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 i przebudowę autostrady A6 na odcinku węzeł Szczecin Dąbie – węzeł Rzęśnica (14-09-2016)

Poznaliśmy oferty cenowe w przetargu na przebudowę A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica  (16-03-2017)

Wybrano wykonawcę przebudowy brakujących fragmentów autostrady A6 (31-05-2017)

Nowa jakość autostrady A6 – umowy na realizację podpisane (08-09-2017)

Przebudowa A6 - jedną jezdnią na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica (01-12-2017)

Kruszenie ostatniego odcinka poniemieckiej nawierzchni autostrady A6 (04-12-2017)

Odstępujemy od umowy z firmą Energopol Szczecin S.A. na A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica (31-10-2019)

Pierwszy przetarg na dokończenie robót na odc. A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica (22-11-2019)

Wznawiamy roboty drogowe na autostradzie A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica (01-04-2020)

Na A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica została wykonana w całości warstwa ścieralna (29-04-2020)

Otworzyliśmy oferty w przetargu na dokończenie budowy dużego przejścia dla zwierząt na A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica (27-05-2020)

Przed długim weekendem uruchamiamy dwie jezdnie na S3 i A6 od Szczecina do Goleniowa (10-06-2020)

Utrudnienia na autostradzie A6 – nowy wykonawca kończy budowę przejścia dla zwierząt (02-09-2020)