Nowy przebieg dróg ekspresowych na Podlasiu
Wprowadzenie nowej drogi ekspresowej S61 oraz korekta przebiegu pozostałych "ekspresówek" tj. S8 i S19 - to najistotniejsze zmiany w układzie dróg ekspresowych na Podlasiu. W dniu 20 października bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.


Przyjęcie tego dokumentu kończy prace dotyczące wyznaczenia optymalnego wariantu przebiegu trasy Via Baltica w Polsce, zapoczątkowane w 2005 roku. Tym samym Polska wypełniła zobowiązania nałożone przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej przy Radzie Europy, na mocy Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk.

Jednym z ważnych elementów nowego rozporządzenia była chęć takiego skorygowania przebiegu dróg, aby te - w jak najmniejszym stopniu - kolidowały z obszarami cennymi przyrodniczo. I dlatego np. droga ekspresowa S19 - zamiast biec z przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy - wprost na południowy zachód, w kierunku Białegostoku (przez Puszczę Knyszyńską), obecnie została poprowadzona na zachód, w kierunku Korycina i dalej do Kyszyna, dzięki czemu omija od północy wspomnianą Puszczę Knyszyńską.

Zmiany rozporządzenia polegają na:

- zmianie trasy Via Baltica, która przebiegać będzie po śladzie: Budzisko - Suwałki - Raczki - Ełk - Szczuczyn - Stawiski - Łomża – Ostrów Mazowiecka - Wyszków – Radzymin – Warszawa,

- zakończeniu drogi ekspresowej S8 na węźle Choroszcz (od Białegostoku na północ do początku obwodnicy Augustowa droga stanie się jednojezdniową drogą klasy GP,
prawdopodobnie o przekroju 2+1),

- zmianie przebiegu drogi S19 na terenie województwa podlaskiego (na północ od Białegostoku) , co pozwoli ominąć obszary cenne przyrodniczo.

Nowe rozporządzenie wskazuje też na to, że obwodnica Augustowa - realizowana będzie w wariancie obwodnicy nr IIIA z głównym kierunkiem na Ełk i pomocniczym, do drogi krajowej nr 8. Obwodnia Augustowa stanie się tym samym
częścią drogi ekspresowej S61, tzw. Via Balticki.

Dzięki nowemu układowi dróg szybkiego ruchu, Podlasie zyska w przyszłości około 100 km nowych dróg ekspresowych.
3.11.2009