DK 65 Rusza przebudowa w miejscowości Waliły Stacja
Rozpoczęła się przebudowa drogi krajowej nr 65 (Białystok - granica państwa) na odcinku przejścia przez miejscowość Waliły Stacja. 4 listopada wykonawca przejął plac budowy i do końca roku ma wykonać pierwsze elementy przyczółków przy nowym moście.

Budowa przejścia przez miejscowość Waliły Stacja ma kosztować 26,3 mln zł. Droga uzyska nową nawierzchnię, szerokość 7 metrów i nośność 100 kN. Zadanie planowane jest jako 2-letnie (2009-2010).

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 3 277 metrów drogi krajowej nr 65:
- powstanie nowy most nad rzeką Supraśl (35 metrów, zaprojektowany tak, żeby był jednocześnie przejściem dla dużych zwierząt),
- zamiast kostki będzie nawierzchnia asfaltowa,
- przebudowane zostaną cztery skrzyżowania - powstaną na nich wydzielone pasy do skrętu w lewo,
- droga w obszarze zabudowanym zostanie oświetlona,
- powstanie tzw. ciąg pieszo-rowerowy (764 m) oraz droga serwisowa (po obu stronach łacznie 1,1km)
- ustawionych zostanie 1150 metrów ekranów akustycznych
- zbudowana zostanie zatoka do kontroli i ważenia pojazdów oraz dwie nowe zatoki autobusowe

W ramach kompensacji przyrodniczych zostaną umocnione brzegi rzeki Supraśl w rejonie mostu, wykonane zostaną oczka wodne. Przewidziane jest też zalesianie i rekultywacja terenu.

(13.11.2009)