Kontakt do Zespołu Historii Drogownictwa


GDDKiA

 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ZESPÓŁ HISTORII DROGOWNICTWA

ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin 

Sekretariat tel/fax: 14 643 63 81
whd@gddkia.gov.pl

  

Obsługa Ruchu Turystycznego: 14 643 52 78