Umowa na odcinek drogi nr 7 Skarżysko - Występa podpisana
Umowa na budowę odcinka Skarżysko – Występa drogi ekspresowej nr 7 została podpisana między kieleckim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a konsorcjum firm Strabag i Mota-Engil Polska. To oznacza, że rusza rekordowo duża i najdroższa inwestycja drogowa w historii regionu świętokrzyskiego.


         Umowę podpisali przedstawiciele inwestora: dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Ewa Sayor i zastępca dyrektora GDDKiA Oddział w Kielcach Krystyna Kasza. W imieniu firmy Strabag podpisy złożyli członkowie zarządu Paweł Antonik i Wojciech Trojanowski, ze strony firmy Mota-Engil Polska umowę podpisali Pedro Fernandes i Antonio Silvestre. W Uroczystości wzięla udział wojewoda świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, wiceprezydent Skarżyska Zdzisław Kobierski, burmistrz Suchedniowa Tadeusz Bałchanowski, wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński.
          Nowy dwujezdniowy odcinek Skarżysko – Występa drogi ekspresowej nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków będzie miał długość blisko 17 kilometrów. Połączy istniejące już nowe przejście przez Skarżysko z budowanym aktualnie węzłem Kielce Północ. Na odcinku 3 kilometrów od Skarżyska w stronę Kielc nowa dwujezdniowa droga nr 7 biec będzie po śladzie już istniejącej. Dalej poprowadzona będzie na zachód od obecnej drogi nr 7 tworząc obwodnicę Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy. W ramach inwestycji powstanie 29 obiektów inżynieryjnych, w tym między innymi 4 estakady, 8 wiaduktów,  2 mosty, 10 małych obiektów mostowych, 2 kładki dla pieszych i 2 przejścia dla zwierząt i mur oporowy. Największą 290-metrową estakadę zaprojektowano nad zbiornikiem Bzin. Zaplanowano także budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, takich jak ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjno-odparowujące, podczyszczanie ścieków oraz rekultywację zieleni.
           Realizacja największej do tej pory świętokrzyskiej inwestycji drogowej, pod którą wykonanych zostanie 2 miliony metrów sześciennych robót ziemnych potrwa 18 miesięcy. Koszt inwestycji to 643, 5 miliona złotych.
27.01.2009