Teren pod inwestycję przygotowany

Wycinka drzew na terenach leśnych i prace przy rozminowaniu tych terenów poprzedziły budowę odcinka drogi ekspresowej nr 7 Skarżysko – Występa.

W marcu 2008 wyspecjalizowana firma saperska rozminowała teren o powierzchni 8,7 hektara. W sumie wykopano z ziemi blisko 140 sztuk amunicji. Dzięki sprawnie przeprowadzanym pracom przygotowawczym zasadnicze roboty będą mogły ruszyć natychmiast po rozstrzygnięciu ogłoszonego w kwietniu przetargu.
            Kielecki oddział Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił odrębny przetarg na wycinkę drzew na terenach, przez które ma przebiegać nowy odcinek Skarżysko – Występa. W decyzji środowiskowej wydanej w czerwcu 2006 roku zaznaczono bowiem, że wycinki drzew nie można prowadzić w okresie od 31 marca do 15 sierpnia. Właśnie dlatego podjęto decyzję o odrębnym przeprowadzonym wcześniej przetargu na te prace, aby po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na zasadnicze roboty drogowo-mostowe, ich wykonawca nie musiał czekać na zakończenie okresu ochronnego w lasach, bo to wiązałoby się z opóźnieniem inwestycji.
               Nowy odcinek drogi nr 7 Skarżysko – Występa zajmie powierzchnię około 600 hektarów. Wycinka drzew przeprowadzona została na terenie o powierzchni ponad 35 hektarów. Już w pierwszych dniach robót natrafiono na niewybuchy, dlatego zlecono rozminowanie terenu specjalistycznej firmie. W trakcie prac saperskich prowadzonych do głębokości 1,5 metra znaleziono: 4 pociski artyleryjskie o kalibrze 120 mm, 2 pociski o kalibrze 88 mm, 11 pocisków o kalibrze 76 mm, 15 granatów moździerzowych o kalibrze 75 mm, 85 sztuk amunicji, 5 granaty ręczne, głowicę pancerfausta i 13 fragmentów pocisków artyleryjskich z materiałem wybuchowym.   
            Dwustopniowy ograniczony przetarg na zasadnicze roboty drogowo-mostowe czyli na budowę odcinka Skarżysko – Występa ogłoszony został przez kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwietniu br. W pierwszym etapie przetargu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym złożyło 10 firm i konsorcjów. Komisja przetargowa zakwalifikowała do drugiego etapu przetargu wszystkich oferentów, którzy mają czas na złożenie swoich ofert do 14 lipca br. W tym dniu znane będą kwoty zaproponowane przez wykonawców.   
           Nowy dwujezdniowy odcinek Skarżysko – Występa drogi ekspresowej nr 7 będzie miał długość około 17 kilometrów. Połączy istniejące nowe przejście przez Skarżysko z budowanym aktualnie węzłem Kielce Północ. Na odcinku 3 kilometrów od Skarżyska w stronę Kielc nowa dwujezdniowa droga nr 7 biec będzie po śladzie już istniejącej. Dalej poprowadzona będzie na zachód od obecnej drogi nr 7 tworząc obwodnicę Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy. W ramach inwestycji powstanie 28 obiektów inżynieryjnych, w tym między innymi 4 estakady, 8 wiaduktów, 12 mostów , 2 kładki dla pieszych i 2 przejścia dla zwierząt. Największą 250-metrowa estakadę zaprojektowano nad zbiornikiem Bzin.
             Realizacja rekordowo dużej świętokrzyskiej inwestycji drogowej, pod którą wykonanych zostanie 2 miliony metrów sześciennych robót ziemnych zaplanowana została na lata 2008-2010. dzięki przeprowadzonej wcześniej wycince drzew budowę będzie można rozpocząć niemal natychmiast po rozstrzygnięciu przetargu.  
Kierownik projektu - Andrzej Pająk
Zastępca kierownika projektu - Beata Kościelecka


DSC04465.JPG  DSC04551.JPG  Obraz 013.jpg  Obraz 016.jpg  Obraz 020.jpg  Obraz 026.jpg  Obraz 027.jpg  Obraz 031.jpg 
IMG_1497.JPG  IMG_1506.JPG  IMG_1513.JPG  IMG_8881.JPG  IMG_8888.JPG