Otwarcie ofert na budowę S3

W dniu dzisiejszym upłynął termin składania ofert na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Międzyrzecz – Sulechów.Cały 43 km odcinek drogi podzielony został na mniejsze odcinki realizacyjne, dla których prowadzone były trzy odrębne postępowania przetargowe. W pierwszym etapie przetargu ograniczonego na budowę S3 do dalszego postępowania zakwalifikowano odpowiednio:
1. dla I-ego pododcinka o długości 17 km - 13 podmiotów,
2. dla II-ego pododcinka o długości 7,4 km - 14 podmiotów,
3. dla III+IV-ego pododcinka o długości 18,4 km - 13 podmiotów.

 

 

 

Na budowę I pododcinka w drugim etapie przetargu wpłynęło 7 ofert, z czego najniższą kwotę tj. blisko 373,4 mln zł zaproponowało konsorcjum, którego liderem jest firma Mota-Engil Central Europe S.A. z Krakowa. Najwyższa oferta opiewała na kwotę prawie 448,9 mln zł.

 

Budową II pododcinka zainteresowanych było 11 podmiotów. Najniższą cenę tj. 204,1 mln zaproponowało konsorcjum, którego liderem jest firma Hermann Kirchner z Łodzi. Najwyższa zaproponowana kwota to ponad 338 mln zł.

 

Natomiast spośród 9 ofert, które dotyczyły budowy III+IV pododcinka, najniższa okazała się oferta konsorcjum z Budimexem S.A. na czele z kwotą 336,1 mln zł. Najwyższa propozycja to ponad 470,3 mln zł.

 

 

 

Złożone oferty zostaną poddane wnikliwej ocenie. Podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie robót planowane jest w połowie br.

 

 

 

06.04.2010