Budowa autostrady A2, odcinek Konin - Emilia


fl1.jpg

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 346,6 mln EUR (w tym grant FS: 284,2 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2007

akonin-emilia1.JPG Cała Polska autostrada A2 jest częścią Pan-europejskiego Korytarza Nr II, biegnącego ze wschodu na zachód, pomiędzy granicą Niemiec od strony zachodniej do granicy z Białorusią na wschodzie, przebiegającego przez główne tereny gospodarcze centralnej Polski (Poznań, Łódź).

Autostrada A2 jest także częścią Europejskiej trasy E30 relacji Hanower – Berlin – Frankfurt – Poznań – Warszawa – Brześć – Mińsk – Moskwa.

 

Odcinek autostrady Konin – Stryków (Łódź) odciąży jednojezdniową drogę krajową nr 2 Konin – Krośniewice razem z drogą nr 1 Krośniewice – Łódź oraz drogę krajową nr 72 Konin – Łódź.

Autostrada A2 jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Jest częścią Europejskiego Korytarza Transportowego Nr II Hanower – Berlin – Frankfurt – Poznań – Warszawa – Brześć – Mińsk – Moskwa i przecina centralną część Polski. Przebudowa istniejącego odcinka autostrady A2 Września – Konin została ukończona w lutym 2003 roku, natomiast odcinek Nowy Tomyśl - Poznań wraz z obwodnicą Poznania został ukończony w 2004 roku. .

 

Ostateczne zakończenie robót budowlanych na odcinku Konin – Stryków (Łódź) będzie tworzyć nowoczesne połączenie 250 km autostradą pomiędzy Nowym Tomyślem a Strykowem (Łódź). Autostrada ta tworzyć będzie połączenie głównych gospodarczych i urbanistycznych regionów centralnych części Polski i Niemiec / Polskie przejście graniczne w Świecku / Frankfurt. Razem z sekcją  Emilia – Stryków II (finansowaną w ramach FS d. ISPA), umożliwiać będzie dobre połączenie pomiędzy Poznaniem / Koninem i Warszawą (poprzez istniejącą drogę krajową nr 14 Stryków – Łowicz).

Projekt ten współfinansowany jest też z pożyczki EBI nr 22.142.

 

Projekt obejmował budowę m.in. 4 nowych węzłów, budowę 79 mostów i wiaduktów, 5 przejść gospodarczych, 1 kładki dla pieszych, budowę przepustów, Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę oświetlenia drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

2004/PL/16/C/PT/001-1 Konin-Koło

 

 • Wykonawca: Strabag AG/Mota Engel, Engenharia e Construcao, S.A.
 • Data podpisania: 28.07.2004
 • Wartość kontraktu: 82,9 mln EUR
 • Zasadnicze prace zakończono - lipiec 2006 r. 

2004/PL/16/C/PT/001-2 Koło-Dąbie

 • Wykonawca: Strabag AG/Hermann Kirchner GmbH&Co. KG Bauunternehmung/Mota Engil, Engenharia e Construcao, S.A.
 • Data podpisania: 28.07.2004
 • Wartość kontraktu:93,8 mln EUR 
 • Zasadnicze prace zakończono - lipiec 2006 r.
m.Konin Dabie1.jpg  m.Konin Dabie2.jpg  m.Konin Dabie3.jpg 
m.Konin Dabie4.jpg  m.konin Dabie5.jpg  m.Konin Dabie6.jpg 
m.Konin Dabie7.jpg  m.Konin Dabie8.jpg  m.Konin Dabie9.jpg 

2004/PL/16/C/PT/001-3 Nadzór – odcinek Konin – Dąbie

 • Wykonawca: JacobsGIBB Ltd/JacobsGIBB Polska
 • Data podpisania: 28.07.2004
 • Wartość kontraktu: 8,3 mln EUR
 • Zakończenie działalności nadzoru: wrzesień 2007 r.

2004/PL/16/C/PT/001-4 Dąbie – Wartkowice

 • Data podpisania: 28.07.2004
 • Wykonawca: Ferrovial Agroman S.A./Budimex Dromex S.A.
 • Wartość kontraktu: 46,8 mln EUR
 • Zasadnicze prace zakończono - lipiec 2006 r.
m.obiekt MA 185 - rzeka Pisia.JPG  m.widok na WD188 jezdnia lewa 1.JPG  m.widok na WD 183 - jezdnia lewa.JPG 
m.widok na WD 186.JPG  m.widok na WD 191.JPG  m.widok WD 187 - jezdnia prawa.JPG 

2004/PL/16/C/PT/001-5 Wartkowice - Emilia

 • Wykonawca: Budimex Dromex S.A./Ferrovial Agroman S.A.
 • Data podpisania: 28.07.2004
 • Wartość kontraktu: 61,5 mln EUR
 • Zasadnicze prace zakończono - lipiec 2006 r.
m.oslona energochlonna - zjazd z A-2 w wezle Wartkowice.JPG  m.widok umocnionego pobocza - jezdnia prawa.JPG  m.WD213 jezdnia prawa - montaz ekranow.JPG 
m.W-E oswietlenie autostrady w rejonie MOP-ow.jpg  m.W-E regulacja rzeki Gnidy - umocnienie pod obiektami.jpg  m.widok z WD 195 na WD194A i wjazd na wezel Wartkowice od strony Poznania.jpg 
m.widok na WK209 - montaz ekranow dzwiekochlonnych.JPG  m.WD194 A i w glebi WD195 - jezdnia prawa.jpg  m.widok na wezel Wartkowice i obiekt WD 195.JPG 

2004/PL/16/C/PT/001-6 Nadzór – odcinek Dąbie – Emilia

 • Data podpisania: 28.07.2004
 • Wykonawca: Mott MacDonald Ltd.
 • Wartość kontraktu: 5,2 mln EUR
 • Zakończenie działalności nadzoru: lipiec 2007

2004/PL/16/C/PT/001-7 Nadzór – odcinek Dąbie – Emilia – praca w soboty i dni ustawowo wolne od pracy

 • Data podpisania: 02.09.2005
 • Wykonawca: Mott MacDonald Ltd.
 • Wartość kontraktu: 0,32 mln EUR
 • Zakończenie działalności nadzoru: listopad 2005

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii