Przebudowa drogi krajowej nr 2, odc. Siedlce-Terespol


fl1.jpg

 

Nr Projektu: 2004/PL/16/C/PT/007

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 67,1 mln EUR (w ty grant FS: 55,7 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2009

 

asiedlce.JPG

  

 

Przedsięwzięcie jest częściowo zlokalizowane w paneuropejskim korytarzu II Berlin –Warszawa – Mińsk (Białoruś) – Moskwa (Federacja Rosyjska) i poza zadaniami krajowymi ma także istotne znaczenie dla zapewnienia spójności Białorusi i Federacji Rosyjskiej z przestrzenią Unii Europejskiej (UE) w tym z Polską.
 

Odcinek ten podzielony został na dwie części;
• Warszawa (Zakręt) – Siedlce wraz z rekonstrukcją istniejącej obwodnicy m. Siedlce o długości 79,0 km, oraz
• Siedlce – Terespol o długości 98,7 km.

 

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę istniejącego odcinka jednojezdniowej drogi krajowej Nr 2 od Siedlec do Terespola.
Projekt obejmował część istniejącej DK 2 na wschód od końca obwodnicy m. Siedlce do przejścia granicznego w Terespolu. Droga na tym odcinku została poddana rehabilitacji dla uzyskania parametrów odpowiadających drogom dla ruchu międzynarodowego.
 
Projekt obejmował m.in. przebudowę mostów i wiaduktu, przebudowę 45 przepustów, budowę węzła na obwodnicy Białej Podlaskiej, budowę dróg dojazdowych wzdłuż głównej na obwodnicy Białej Podlaskiej ok. 9 km, zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniach, budowę urządzeń ochrony środowiska, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

 

W ramach Projektu wykonano następujące kontrakty:

 

2004/PL/16/C/PT/007-01 - Siedlce - granica województwa lubelskiego

 • Data podpisania: 28.07.2006 r.
 • Wykonawca: Joann Bunte Bauunternehmung
 • Wartość kontraktu: 12,6 mln EUR (brutto)
 • Data zakończenia kontraktu: 31.05.2008 r. 

2004/PL/16/C/PT/007-02 - granica województwa mazowieckiego - początek obwodnicy Białej Podlaskiej

 • Data podpisania: 28.07.2006 r.
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Acciona Infreastructuras
 • Wartość kontraktu: 17,5 mln EUR (brutto)
 • Data zakończenia kontraktu: 26.11.2007 r 

2004/PL/16/C/PT/007-03 - obwodnica Białej Podlaskiej

 • Data podpisania: 19.05.2008 r.
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Acciona Infreastructuras
 • Wartość kontraktu: 43,2 mln EUR (brutto)
 • Data zakończenia kontraktu: 31.12.2009 r. 

2004/PL/16/C/PT/007-04 - Biała Podlaska - Terespol

 • Data podpisania: 28.07.2006 r.
 • Wykonawca: PBDiM/PDM
 • Wartość kontraktu: 22,8 mln EUR (brutto)
 • Data zakończenia kontraktu: 30.06.2008 r.

2004/PL/16/C/PT/007-05 Kontrakt na nadzór

 • kontrakt podpisano 27.02.2006 r.
 • wykonawca - Scetauroute SA
 • wartość kontraktu - 2, 9 mln EUR
 • Data zakończenia kontraktu: 31.08.2009 r.
m.1.jpg  m.2.jpg 
mm.3.jpg  m.4.jpg 

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii