Przygotowanie projektu autostrady A-2, odcinek Stryków - Konotopa


fl1.jpg

Nr Projektu: ISPA 2002/PL/16/P/PA/010

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 0,7 mln EUR (w tym grant ISPA/FS: 0,5 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2005

Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko (EIA), wraz z oceną alternatywnych rozwiązań, dla budowy odcinka Stryków - Warszawa/węzeł Konotopa (autostrada A-2). Długość odcinka wynosi 94 km (360,225 km - 454,000 km). Wykonanie Studium Wykonalności (łącznie z konsultacjami społecznymi, analizą kosztową oraz finansową) dla odcinka od Konina/węzeł Modła do miejscowości Kukuryki (autostrada A-2; granica Polsko-Białoruska). Długość odcinka wynosi 395 km (256,815 km - 651,400 km). Wykonanie Analizy Ruchu dla całego polskiego odcinka autostrady A-2 (0,00 km - 651,400 km) tj. od granicy polsko-niemieckiej (Świecko) do granicy polsko-białoruskiej (Kukuryki);

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

ISPA 2002/PL/16/P/PA/010-01 Aktualizacja Oceny Wpływu na Środowisko, odc. Stryków - Konotopa ,

 • wykonawca: Profil Sp. z o.o.,
 • data podpisania: 25.06.2004,
 • wartość kontraktu: 0,2 mln EUR,
 • prace zkończono w maju 2005 r.

ISPA 2002/PL/16/P/PA/010-02 Aktualizacja ZTE (wykonanie Studium Wykonalności), odc. Konin – Kukuryki,

 • wykonawca: FaberMaunsell Ltd. / Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "SYSTEM" Sp. z o.o.,
 • data podpisania: 12.07.2004,
 • wartość kontraktu: 0,1 mln EUR,
 • prace zakończono w maju 2005 r.

ISPA 2002/PL/16/P/PA/010-03 Studium Analizy Ruchu, odc. Świecko – Kukuryki,

 • wykonawca: FaberMaunsell Ltd. / Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "SYSTEM" Sp. z o.o.,
 • data podpisania: 12.07.2004,
 • wartość kontraktu: 0,4 mln EUR,
 • prace zakończono w styczniu 2005 r.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii