Budowa autostrady A4, odc. Zgorzelec - Krzyżowa


fl1.jpg

Nr Projektu: 2004/PL/16C/PT/004 Wartość projektu wg Decyzji KE
Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 247,4 mln EUR (w tym grant FS: 202,8 mln EUR)

Data oddania do ruchu: 14.08.2009 r.

 

azgorszelec-krzyzowa1.JPG 

Przedsięwzięcie obejmowało budowę autostrady A-4 na odcinku Zgorzelec (granica polsko -niemiecka) - Krzyżowa (punkt połączenia z autostrada A-18) o długości 51,4 km, znajdującego się w południowo – zachodniej Polsce. Autostrada A-4 jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, przebiegającej w kierunku wschód – zachód od granicy niemieckiej przez uprzemysłowioną część Polski. Jest również częścią europejskiej trasy E40: Ostenda (Bruksela) – Aachen – Kolonia – Erfurt – Wrocław – Katowice – Kraków – Kijów.
Autostrada wspiera rozwój transportu międzynarodowego, w szczególności między Niemcami, Polską, Ukrainą, Czechami i Słowacją, poprzez stworzenie lepszych warunków dla efektywnego i bezpiecznego przepływu ruchu w ramach sieci drogowej TEN-T. Autostrada wydatnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Projekt obejmował budowę nowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Zgorzelcem a Krzyżową o długość 51,4 km o dwóch dwupasmowych jezdniach (2x2 pasy ruchu, szerokość pobocza ziemnego – 1,25 m, skrajnia pionowa – 4,70m), budowę 3 węzłów („Godzieszów”, „Bolesławiec”, „Krzyżowa”), rekonstrukcję istniejącego węzła „Zgorzelec”, 26 obiektów mostowych w ciągu autostrady i 26 obiektów mostowych nad autostradą, budowę Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne, zbiorniki wodne, separatory oleju, zieleń ochronna), budowę oświetlenia i łączności autostradowej oraz oznakowanie autostrady.

 

Projekt składał się z 2 odrębnych części:


Część 1 – budowa odcinka pomiędzy granicą państwa a m. Wykroty o długości 22 km
Część 2 – budowa odcinka pomiędzy m. Wykroty a m. Krzyżowa o długości 29,4 km

 

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

 

2004/PL/16/C/PT/004-01 „Budowa Autostrady A-4, odcinek Zgorzelec – Wykroty”

 • wykonawca: DTP Terrassement S.A./Bouygues Travaux Publics/VSL S.A.
 • data podpisania umowy: 09.11.2006 r.
 • wartość kontraktu: 87,3 mln EUR brutto
 • data zakończenia robót kontraktowych: lipiec 2009 r.

2004/PL/16/C/PT/004-02 „Budowa Autostrady A-4, odcinek Wykroty – Krzyżowa”

 • wykonawca: Strabag Sp. z o.o./Strabag AG/Heilit Woerner Bau GmbH/Mota Engil, Engenharia e Construcao S.A.
 • data podpisania umowy: 9.11.2006 r.
 • wartość kontraktu: 158,5 mln EUR brutto
 • data zakończenia robót kontraktowych: sierpień 2009 r.

2004/PL/16/C/PT/004-03 Zarządzanie i nadzór nad projektem

 • wykonawca: konsorcjum firm :Scetaroute S.A. (lider) DHV Polska Sp. z.o.o.
 • data podpisania: 9.11.2005 r.
 • wartość kontraktu - 4 266 383,92 EUR brutto
 • data zakończenia kontraktu: czerwiec 2010 r.

 

m.003.jpg  m.004.jpg 
m.005.jpg  m.006.jpg 

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii