Standardy zimowego utrzymania dróg


Znaczenie dróg jest różne. W zależności od ich znaczenie, natężenia ruchu wyodrębnia się standardy utrzymania sieci drogowej. Łącznie istnieje pięć standardów zimowego utrzymania dróg, oznaczonych cyframi rzymskimi od I do V, na drogach krajowych w naszym regionie występują dwa, najwyższe standardy zimowego utrzymania.

 

Opis zimowych standardów utrzymania dróg, występujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg

Opis stanu utrzymania drogi

Czas przywrócenia przyjętego standardu

Standard I

jezdnie powinny być odśnieżone
śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości drogi, łącznie z utwardzonymi poboczami
na trasie jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu.

po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin
błoto pośniegowe może pozostawać na drodze do 6 godzin od ustania opadów

gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska.
lodowica i śliskość pośniegowa musi być zlikwidowana w ciągu 4 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska

Standard II

jezdnie powinny być odśnieżone
śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości, łącznie z utwardzonymi poboczami
na trasie jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu

po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin
błoto pośniegowe może pozostawać na drodze do 6 godzin od ustania opadów

gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska.
lodowica i śliskość pośniegowa musi być zlikwidowana w ciągu 4 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska