Zakończenie przebudowy DK 46 Opole-Lędziny


Bezpieczniej i wygodniej z Opola do Lędzin


 


Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zakończył przebudowę drogi krajowej nr 46 od granicy miasta Opola do Lędzin. Przebudowa polegała na wzmocnieniu nawierzchni, wymianie gruntu i poszerzeniu drogi do 11 metrów (7 metrów jezdni plus 2-metrowe pobocza bitumiczne). Przebudowa odcinka o długości 1,1 km trwała od marca do końca lipca 2008 roku. Kosztowała 4,4 miliona złotych.


Oprócz zmodernizowania jezdni powstał również ciąg pieszo-rowerowy łączący bezpiecznie Opole z pobliskimi ogródkami działkowymi. Wzdłuż niego nasadzono krzewy. Przebudowany został także zjazd na pętlę autobusową. Dawniej autobusy skręcały na pętlę bezpośrednio z drogi nr 46, a teraz wydzielono dużo bezpieczniejszy lewoskręt na Zbicko i stamtąd wykonano wjazd na pętlę. Samą pętlę wykonawca przebudowy wyasfaltował na własny koszt.


Dla poprawy bezpieczeństwa przed wjazdem do Lędzin powstała wyspa spowalniająca. Zlikwidowano natomiast wyspę, która była do tej pory kilkadziesiąt metrów dalej, już na terenie wsi, gdyż najeżdżające na nią samochody powodowały duży hałas i było to uciążliwe dla mieszkańców pobliskich domów.


Przy przebudowie przeniesiono także głaz upamiętniający 19-letniego mieszkańca Lędzin zamordowanego w tym miejscu w 1928 roku. Dawniej głaz stał zapomniany i niewidoczny na poboczu drogi, a teraz usytuowano go obok ścieżki rowerowej. Teren wokół został przygotowany i wybrukowany na koszt GDDKiA, a odnowienie kamienia i pamiątkową tabliczkę sfinansowała gmina i krewny zamordowanego.


 glaz1.JPG


 glaz2.JPG