Zadanie ujęte w Planie Budżetu Państwa na 2007 rok


Inwestycyje budowy i przebudowy                                                                                     


1.  Budowa autostrady A4 odcinek Kleszczów - Sośnica - kontrakt K7 - (*)


2.  Budowa obejścia m. Poborszów w ciągu drogi krajowej nr 45 o dł.3,1km 


3.  Miejsca obsługi pasażerów na autostradzie A4 - (*)


4.  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie A4 - (*)


5.  Budowa skrzyżowania DK NR 46 obwodnicą Dobrodzienia wraz z budową wiaduktu - (*)


Zadanie z zakresu poprawy BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)


1.Korekta łuku na drodze krajowej nr 42 w mmiejscowości Markotów


Przebudowy realizowane z udziałem Pożyczki BŚ i EBI                    


1.       Przebudowa drogi krajowej  nr 42 na odcink Ligota Górna - Dębina    


2.       Przebudowa drogi krajowej  nr 41 w m. Nysa - ul.Bema 


3.       Przebudowa drogi krajowej  nr 42 w m. Wołczyn - ul.Kluczborska  


4.       Przebudowa drogi krajowej  nr 45 w m. Jełowa   


5.       Przebudowa drogi krajowej  nr 45 w m. Jasienie   


Wzmocnienia mostów 


Przebudowa mostu przez rzekę Mała Panew w m.Ozimek w ciągu drogi krajowej  nr 46


Budowa chodników 


1. Budowa chodnika w m. Sidzina  nr 46


2. Budowa chodnika w m. Kamienna  nr 39


2. Budowa chodnika w m. Wołczyn  nr 42


(*) – zadanie kontynuowane w bieżącym roku