Otwarcie obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi krajowej nr46


GDDKiA – Oddział w Opolu informuje iż dnia 18.12.2006r. o godzinie 12.00 oddano do użytku obwodnicę m. Dobrodzienia w ciągu drogi krajowej nr 46.


Wramach budowy obwodnicy zrealizowano zadania:  • II Etap obwodnicy m. Dobrodzienia wraz z budową właczenia I Etapu

  • III Etap obwodnicy m. Dobrodzienia

 {dobrodzien2}