KOPI w sprawie obwodnicy Niemodlina


Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że 30 marca 2010 roku w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA procedurami, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Posiedzenie będzie poświęcone obwodnicy Niemodlina.

KOPI jest ostatnim „krokiem” przed złożeniem wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obwodnicy Niemodlina. Celem KOPI jest ostateczne, wspólne zadecydowanie o tym, który spośród czterech rozpatrywanych wariantów obwodnicy znajdzie się we wniosku o decyzję środowiskową i według którego powstanie droga. Decyzja środowiskowa zatwierdza korytarz środowiskowy przyszłej obwodnicy i wskazuje warunki dotyczące środowiska, jakie należy spełnić przy budowie i eksploatacji przyszłej drogi.

W posiedzeniu KOPI, oprócz przedstawicieli poszczególnych Wydziałów Oddziału GDDKiA w Opolu oraz Centrali GDDKIA w Warszawie, weźmie udział wyznaczony reprezentant Ministerstwa Infrastruktury, projektanci wariantów obwodnicy oraz przedstawiciele władz samorządowych, tj. Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Opolskiego Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego, a także Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

22.03.2010