23 lipca nastąpi zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu "dwójki" z "trójką"
Od 23 lipca zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu w obrębie budowanego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z drogą krajową nr 3 pod Świebodzinem. Całkowicie zostanie zamknięty wjazd do Świebodzina od strony ul. Wojska Polskiego. Ponadto będą obowiązywały pozostałe zasady poruszania się po nowobudowanym rondzie, zgodnie z poprzednią informacją, zawierającą schemat organizacji ruchu.