Oddanie do użytku Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.
27 listopada 2007r o godz. 12.00 została oficjalnie oddana do użytku Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp. (etap II).


Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. (II etap) o długości 9,5 km jest fragmentem pierwszej jezdni drogi ekspresowej S3 . Pasy ruchu mają po 3,5 m szerokości i 2-metrowe pobocza utwardzone. Obecnie wjazdów na obwodnicę jest 5, z czego 2 są tymczasowe i znikną z chwilą powstania brakujących fragmentów trasy S3. Pozostałe to węzły wielopoziomowe:


1. Węzeł Małyszyn – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 130 (Gorzów – Baranówko);


2. Węzeł Wieprzyce – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 132 (Gorzów – Kostrzyn);


3. Węzeł Zakanale – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22.Charakterystycznym elementem obwodnicy i jednocześnie bardzo atrakcyjnym ze względu na swoją nietypową konstrukcję, jest most łukowy w Wieprzycach o długości niemal 730 m. Konstrukcja została rozpięta w dolinie Warty między wałami przeciwpowodziowymi. Most ma na delikatną i lekką sylwetkę pomimo, że sama konstrukcja waży ponad 2700 ton, a do wykonania podpór i płyty pomostu zużyto prawie 6000 m3 betonu oraz pręty zbrojeniowe  o masie ponad 900 ton.


Trasa wkomponowana została w jedno z gorzowskich wzgórz. Na długości ok. 2 km biegnie ona w wąwozie po wzniesionym specjalnie dla niej nasypie sięgającym do 20 m wysokości. Takie usytuowanie drogi stwarza możliwość podziwiania malowniczych terenów wokół obwodnicy.


Inwestorem tego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Prace przygotowawcze (archeologia, wykupy gruntów, odszkodowania) pochłonęły 6.811.251 PLN.


Wykonawcą - konsorcjum Strabag Sp. z o.o./Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Koszt budowy to 183.343.089,62 PLN (brutto).
Zakres robót objętych zadaniem obejmuje również m.in. budowę dróg poprzecznych, zbiorczych i dojazdowych, budowę 7 obiektów inżynierskich, w tym 4 wiaduktów w ciągu obwodnicy i 3 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych, których parametry uwzględniają przebieg planowanej drugiej jezdni obwodnicy. Na trasie wykonano przepusty gospodarcze, zbiorniki odparowujące, urządzenia służące ochronie środowiska oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

I etap Zachodniej Obwodnicy miasta Gorzowa Wlkp. – część południową oddaną do użytku w 2003 roku– wybudowała firma Berger Bau za kwotę 5.988.770,51 EUR. Zleceniodawcą i inwestorem I etapu było miasto Gorzów Wlkp. Władze miasta sfinansowały również dokumentację techniczną na całe zadanie (I i II etap) pn. „Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp.” kwotą 4,4 mln PLN.