Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu "dwójki" z "trójką"
W związku z budową ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 i drogi krajowej nr 3 (pod Świebodzinem) po raz kolejny zmianie ulegnie organizacja ruchu w obrębie prowadzonych robót.

Obecnie dk 2 i dk 3 połączone zostały tymczasowym skrzyżowaniem, które funkcjonuje na zasadach starego układu komunikacyjnego. Na wlocie do Świebodzina od ulicy Wojska Polskiego wjazd jest ograniczony: do Świebodzina mogą wjechać tylko kierowcy jadący z kierunku od strony Świecka, natomiast ze Świebodzina można wyjechać tylko w kierunku Poznania.


Po zmianach, które zaczną obowiązywać w miesiącu lipcu, wjazd do Świebodzina od strony Wojska Polskiego zostanie całkowicie zamknięty. Ruch z tymczasowego skrzyżowania zostanie przeniesiony na część północną wybudowanego ronda, ale zasady poruszania się po nim będą jednak obowiązywały jeszcze jak na zwykłym skrzyżowaniu. Utrudnienia te będą obowiązywały do momentu zakończenia budowy ronda, tj. końca wrześnie br.


 schematII.jpg