Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi ekspresowej S12 (Piaski - Chełm - Dorohusk - granica państwa) na odcinku Piaski - Dorohusk


Zgodnie z art. 62 pkt. 4 lit. e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 nr 106, poz. 675) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje o zamiarze budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach :


1/ Piaski (koniec obwodnicy) – węzeł „Dorohucza”,
2/ węzeł „Dorohucza” – Chełm węzeł „Janów”,
3/ węzeł „Janów” - węzeł „Srebrzyszcze” (obwodnica m. Chełm),
4/ węzeł „Srebrzyszcze” – Dorohusk

-zgodnie z załączonymi  planami orientacyjnymi.


S12_Piaski-Chelm1.jpg 
Odcinek od obwodnicy Piask do początku obwodnicy Chełma  
S12_obw. Chelma1.jpg 
Obwodnica Chełma  
S12_Chelm-Dorohusk1.jpg 
Odcinek od obwodnicy Chełma do granicy w Dorohusku  

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wymienionych odcinków drogi ekspresowej S12 mogą składać pisemnie wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin.