Historia


GDDKiA Placówka od początku istnienia znajduje się w strukturach GDDKiA. Teren na którym się znajduje od początku swojego zagospodarowania związany jest z drogownictwem. Za wskazaniem przez lokalną gminę teren, siedzibę miało tu kierownictwo robót budujących drogę Kozłów - Jaślany. Znajdowały  się tu:  otaczarnią z wydajnością 25 t na godzinę, betoniarka poj. 400l, baraki mieszkalne i baza materiałowo - sprzętowa.

 

 

 

GDDKiA W wyniku reorganizacji, łączenia się w 1974 roku został utworzony na tym terenie, a od 1975 rozpoczął funkcjonowanie Obwód Drogowy nr 4. Baza produkcyjna straciła na znaczeniu w związku rozbudową wytwórni mas bitumicznych w miejscowości obok, skargi społeczeństwa na zanieczyszczenia powietrza, obumieranie lasu, wyjaławianie ziem.

 

Ministerstwo Komunikacji CZDP, chcąc kontynuować ochronę zabytków z okresu międzywojennego  i zrealizować utworzenie muzeum drogownictwa do którego dążyło od kilkudziesięciu lat, bezskutecznie szukając odpowiedniej lokalizacji w całej Polsce. Podjęto decyzje o utworzeniu kilku okręgowych zakładowych muzeów. Rejon w Tarnowie wystąpił z propozycją utworzenia skansenu maszyn drogowych w Szczucinie, a pomieszczeń dla muzeum w Tarnowie.

 

 

 

GDDKiA W Szczucinie na Obwodzie Drogowym nr 4, od wielu lat już gromadzono maszyny drogowe i inne zabytkowe przedmioty w barakach biurowych. Ostatecznie w 1982 r utworzono Okręgowe Muzeum Drogownictwa na bazie istniejącej od końca lat 70 XX wieku Izby Pamięci. Umiejscowienie, zgromadzone zbiory, zaangażowanie społeczne i pracownicze oraz dobra opinia spowodowały, że teren byłego Obwodu Drogowego wraz z tym co na nim zostało zgromadzone, został wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - w maju 1992 r. do rejestru zabytków.

 

 

GDDKiA Od stycznia 2005 roku dzięki  współpracy GDDKiA, Urzędu Gminy w Szczucinie i Fundacji Ochrony Zabytków Drogownictwa, jednostka ta funkcjonowała jako Wydział Historii Drogownictwa w Biurze Organizacyjnym GDDKiA a od 2012 roku jest Zespołem Historii Drogownictwa w Biurze Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Muzeum Drogownictwa pozostało nazwą historyczną z którą to miejsce jest przez dziesięciolecia kojarzone.

 

 

GDDKiAGDDKiA