Patryk Kosicki- p.o. Dyrektora Oddziału

tel. +48  61 866 67 16

fax: +48 61 864 63 69

 

Patryk Kosicki - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji

tel. +48 61 843 32 86

fax: +48 61 848 30 07

 

Mieczysława Cellary - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno - Finansowych

tel. +48 61 866 18 25

fax: +48 61 864 63 69  

 

Maciej Kupka - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami

tel. +48  61 866 69 28

fax: +48 61 864 63 69