Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowychspot.gif

Nr Projektu: SPOT/2.3/155/05
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 31.08.2006 r.
Całkowita wartość projektu: 77 534 872 PLN
Udział UE: 43 522 472,51 PLN


Podstawowym celem inwestycji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ograniczenie liczby wypadków, poprawę płynności ruchu i zapewnienie właściwych warunków użytkowników krzyżujących się dróg. Po szczegółowej analizie wypadkowości skrzyżowań w całym kraju, wybrano do realizacji 25 z nich, które dotychczas charakteryzowały się podwyższoną wypadkowością, świadczącą o ich niebezpiecznej konstrukcji. Na skrzyżowaniach objętych programem zaobserwowano wyższy i odbiegający od średniej poziom wypadkowości, co skłoniło GDDKiA do podjęcia prac w celu ich przebudowy na bardziej bezpieczne.


W ramach przedmiotowego projektu podpisano 25 kontraktów na przebudowę skrzyżowań o łącznej wartości ponad 61 mln zł.  Projekt obejmował przebudowę skrzyżowań w 14 województwach:  zachodnio-pomorskie, pomorskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. Poprawa bezpieczeństwa nastąpiła w szczególności poprzez budowę pasów włączeniowych, sygnalizacji świetlnych oraz wymianie nawierzchni w obrębie skrzyżowań.

 

Data rozpoczęcia robót: marzec 2006 r.
Data zakończenia robót: styczeń 2007 r.
Czas trwania robót: od 3 do 6 m-cy w zależności od skrzyżowania.