Przebudowa drogi nr 81 Drogomyśl - węzeł Harbutowice


spot.gif

 

Nr projektu: SPOT/2.1/191/07

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.12.2008 r.
Wartość projektu: 94 682 174,88 PLN
Udział UE: 23 366 874,86 PLN
Data oddania do eksploatacji: 26.11.2008


Przedmiotem projektu była przebudowa dwujezdniowej drogi krajowej nr 81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice (od km 53+300 do km 63+788). Droga krajowa nr 81 rozpoczyna swój przebieg na skrzyżowaniu z drogą S-1 (korytarz TEN-T) w miejscowości Harbutowice koło Skoczowa i swój bieg kończy w Katowicach na skrzyżowaniu z autostradą A-4 leżącą w korytarzu TEN-T.


W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące cele:

- Zapewniono poprawę warunków ruchu DK-81 poprzez poprawę płynności i bezpieczeństwa;
- Dostosowano nośność konstrukcji jezdni do 115 kN/oś;
- Zwiększono dostępność i atrakcyjność terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi dla turystów
i potencjalnych inwestorów;
- Zwiększono dostępność mieszkańców woj. Śląskiego do szlaków międzynarodowych;
- Zmodernizowano obiekty mostowe.

 

Kontrakt na roboty budowlane:

 

  • Wykonawca: Budimex – Dromex S.A.
  • Data podpisania umowy 15.02.2007 r.
  • Wartość kontraktu  91 596 494,64 brutto PLN
  • Czas realizacji: 21 miesięcy
  • Data zakończenia robót 15.12.2008 r.

Kontrakt na zarządzanie i nadzór:

  • Wykonawca: DHV Polska Sp. z o.o.
  • Data podpisania umowy 15.02.2007 r.
  • Wartość kontraktu  3 027 716,46 brutto PLN
  • Czas realizacji umowy: 37 miesięcy