S7 Radom-gr.woj.mazowieckiego - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podpisana.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od końca obwodnicy Radomia do granicy woj. mazowieckiego została podpisana 15 października 2010r. w Delegaturze w Radomiu MUW.
Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia prac to 11.2013r. Inwestor na sfinansowanie zamówienia przeznaczył
743 mln zł.


Projekt budowy drogi ekspresowej S-7 obejmuje odcinek od końca obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego na długości 22 km. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie wybudowanie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu plus 2,5m pas awaryjny i 12m pas rozdziału.
Ponadto wzdłuż trasy ekspresowej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Dostępności do drogi będzie możliwa tylko w następujących węzłach: Szydłowiec Północ, Szydłowiec I i Szydłowiec Południe. Wybudowane zostaną również przejazdy bezkolizyjne.
Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę: 16 km ekranów akustycznych, systemu odwodnienia drogi, przejść dla zwierząt, wygrodzeń trasy a także wykonanie nasadzeń zieleni.
Droga ekspresowa zostanie wyposażona również w:
- 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa),
których zadaniem jest obsługa ruchu tranzytowego.
Przystosowanie istniejącej drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej pozwoli na:
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
- skrócenie czasu przejazdu a w konsekwencji obniżenie kosztów podróży
- podniesienie komfortu jazdy.