Przebudowa skrzyżowania i poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Karwice


 


W miejscowości Karwice przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową. Powstał lewoskręt, zastosowano azyl dla pieszych chroniony przez wyniesione wyspy i znaki aktywne. W miejscach gdzie dojście do przystanków autobusowych wymagało przejścia kilkuset metrów poboczem ruchliwej drogi wybudowano chodniki.


 


Karwice1th.jpg  Karwiceth.jpg