Wykonanie chodników w rejonie miejscowości Ryszczewo, Bobrowice i Bobrowiczki


 


W rejonie miejscowości Ryszczewo, Bobrowice i Bobrowiczki (na zachód od Sławna) wybudowano chodniki.


 


Ryszczewo2th.jpg  Bobrowice1th.jpg