Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej Besiekierz - Koszalin


Na odcinku Besiekierz Koszalin wybudowano ścieżkę pieszo rowerową, o długości ponad 3 kilometrów. Oprócz wykonanej z nawierzchni bitumicznej ścieżki, powstały również zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych.