S 8. Planistycznie coraz bliżej.
Trwają intensywne prace projektowe przy drodze ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa i od obwodnicy Zambrowa do Jeżewa.Kolejne posiedzenia rady projektu (statnie 12 .10.2010) przyniosło dalsze uszczegółowienie  rozwiązań projektowych. Jest to o tyle istotne, że uzyskanie  Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla obu odcinków białostocki oddział GDDKiA planuje na II kwartał 2011 roku. Początek realizacji – w zależności od przebiegu procedur przetargowych zmierzających do wyłonienia wykonawcy na roboty - przewidziane jest na przełomie 2011/012. Realizacja 2012-014.


Oba odcinki (od granicy województwa mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa i od obwodnicy Zambrowa do Jeżewa) posiadają jedną decyzję środowiskową, jednak dokumentacja  do uzyskania ZRID-u  jest przygotowywana  w podziale na 3 odcinki - od granicy  województwa do obw. Zambrowa, od obw. Zambrowa do Mężenina i od Mężenina do Jeżewa, tj. po około 15 km każdy. Chodzi o to, aby większa ilość oferentów mogła wziąć udział  w przetargu na roboty budowlane.


(22.10.2010)